Tafel reserveren Kamer boeken

Facebook

Huisregels

Algemene Huisregels

 • Voor uw en onze veiligheid bevinden zich hieronder de huisregels die in Hotel de Rousch gelden. Iedereen is verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van een huisregel kan onmiddellijk leiden tot ontzegging van de toegang tot het hotel en een melding bij de politie.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de lift.
 • Ons gehele hotel is rookvrij.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Beide gasten dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • We vragen u in de ontbijtzaal en openbare ruimten van dit hotel gepast gekleed te gaan.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn in alle publieke ruimtes.
 • Houdt u  in de verschillende ruimten van het hotel rekening met andere gasten als het gaat om het maken van geluid. Hierbij denken wij aan: hard spreken, geluidsvolume van uw telefoon of televisie, etc.
 • Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar.
 • Onze medewerkers kunnen u bij twijfel om een geldig identiteitsbewijs vragen.
 • Het gebruik alsook in het bezit zijn van verdovende middelen kunnen wij om begrijpelijke redenen niet toestaan.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Tot slot vragen wij u te houden aan de in het algemeen maatschappelijk verkeer geaccepteerde normen en waarden en, vanzelfsprekend, aan de wettelijk geldende regels.

 

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Slagroompatronen/lachgas te gebruiken in en rondom het hotel op last van de brandweer. Bij gebruik zullen wij deze confisqueren, zonder retournatie.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.
 • Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.